A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
All

5 - sugar factories found

Adiwasi Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Tal. Navapur, Maharashtra

Plant Name  :  Dokare

Address  :  Surupsingh Naik Nagar, Dokare

Contact Details  :  -

View Details

Shree Satpuda Tapi Parisar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shahada, Maharashtra

Plant Name  :  Satpuda

Address  :  A.P. Purushottamnagar

Contact Details  :  -

View Details

Shrikrishna Khandsari Sugar Mills, Tal. Taloda, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Akklakuwa Road, Taloda

Contact Details  :  (02567) 232241, 232370,

View Details

Pushpadanteshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Nandurbar, Maharashtra

Plant Name  :  Samssherpur

Address  :  Site Mohanbhai Nagar, Samsherpur, Teh. Nandurbar

Contact Details  :  (02564) 253743, 253763

View Details

Aayan Multitrade LLP (Unit - 1), Site- Samsherpur, Nandurbar-Prakasha Road, Maharashtra

Plant Name  :  Samsherpur

Address  :  Samsherpur

Contact Details  :  9112282000, 3000, 4000

View Details