A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
All
5 - sugar factories found

Adiwasi Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Tal. Navapur, Maharashtra

Plant Name  :  Dokare

Address  :  Surupsingh Naik Nagar, Dokare

Contact Details  :  (02569) 262308, 232309

Shree Satpuda Tapi Parisar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shahada, Maharashtra

Plant Name  :  Satpuda

Address  :  A.P. Purushottamnagar, Tal. Shahada

Contact Details  :  (02565) 229764

Shrikrishna Khandsari Sugar Mills, Tal. Taloda, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Taloda, Akklakuwa Road,

Contact Details  :  (02567) 232241, 232370,

Pushpadanteshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Nandurbar, Maharashtra

Plant Name  :  Samssherpur

Address  :  Site Mohanbhai Nagar, Samsherpur, Teh. Nandurbar

Contact Details  :  (02564) 253743, 253763

Aayan Multitrade L.L.P., (Unit - 1), Samsherpur, Maharashtra

Plant Name  :  Samsherpur

Address  :  Samsherpur, Nandurbar-Prakasha Road, Tal. Nandurbar

Contact Details  :  9112282000, 3000, 4000