A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
All
12 - sugar factories found

Bhaurao Chavan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ardhapur, Maharashtra

Plant Name  :  Mundkhed

Address  :  Laxminagar, Degaon-Yelegaon, Tal. Ardhapur

Contact Details  :  --

M.V.K. Agro Food Product Ltd., Umari, Maharashtra

Plant Name  :  Golegaon

Address  :  Kusumnagar, Waghalwada, Tal. Umari

Contact Details  :  7447462601

Shri Subhash Sugar Pvt.Ltd., Hadgaon, Maharashtra

Plant Name  :  Suryanagar

Address  :  Hutatma Jaywantrao Patil nagar, Hadsani-lyahari, Tal. Hadgaon

Contact Details  :  (02468) 223232

Kalambar Vibhag Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. (Lessee Bhaurao Chavan S.S.K.Ltd., Nanded), Loha, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Gandhinagar, Teh. Loha

Contact Details  :  (02466) 62300

Dollex Industries - Mumbai (Godavari Manar S.S.K.Ltd), Biloli, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Shankarnagar, Teh. Biloli

Contact Details  : 

Jai Ambika Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Naigaon, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Mohannagar Kuntur, Teh. Naigaon (Khai.)

Contact Details  :  (02465) 258570

D.V.P. Dharashiv Sakhar Karkhana (Unit - 3), Loha, Maharashtra

Plant Name  :  SHIVANI JAMGA

Address  :  Jiraga Maruti Nagar, Shivani Jamaga, Tal. Loha

Contact Details  :  (02592) 232655 ,56, 57

Jai Kisan Agricultural Industries, Vill. Babulgaon, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Vill. Babulgaon, Tal. Kandhar

Contact Details  :  N.A.

Shiv Tulja Sugar Ltd., N.A., Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Manohar bhavan, phule nagar nanded

Contact Details  :  N.A.

Venkatrao Patil-Kawale Sakhar Karkhana (Khandsari and Jaggery), Umri, Maharashtra

Plant Name  :  Khandsari and Jaggery

Address  :  Gat No. 345, Prayag Nagar, Sindhi, Tal. Umri

Contact Details  : 
12