A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
All

12 - sugar factories found

Bhaurao Chavan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., -, Maharashtra

Plant Name  :  Mundkhed

Address  :  Laxminagar, Degaon-Yelegaon, Tq.Ardhapur, Dist.Nanded - 431 605

Contact Details  :  -

View Details

Bhaurao Chavan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. (Unit - 3), -, Maharashtra

Plant Name  :  Golegaon

Address  :  Kusumnagar, Waghalwada, Tq.Umari, Dist.Nanded - 431 807

Contact Details  :  -

View Details

Bhaurao Chavan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. (Unit - 4), -, Maharashtra

Plant Name  :  Suryanagar

Address  :  Hadsani, Tq.Hadgaon, Dist.Nanded - 431 712

Contact Details  :  -

View Details

Kalambar Vibhag Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. (Lessee Bhaurao Chavan S.S.K.Ltd., Nanded), Loha, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Gandhinagar, Teh. Loha

Contact Details  :  (02466) 62300

View Details

Dollex Industries - Mumbai (Godavari Manar S.S.K.Ltd), Biloli, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Shankarnagar, Teh. Biloli

Contact Details  : 

View Details

Jai Ambika Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Naigaon, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Mohannagar Kuntur, Teh. Naigaon (Khai.)

Contact Details  :  (02465) 258570

View Details

D.V.P. Dharashiv Sakhar Karkhana (Unit - 3), Loha, Maharashtra

Plant Name  :  SHIVANI JAMGA

Address  :  Jiraga Maruti Nagar, Shivani Jamaga, Tal. Loha

Contact Details  : 

View Details

Jai Kisan Agricultural Industries, Vill. Babulgaon, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Vill. Babulgaon, Tal. Kandhar

Contact Details  :  N.A.

View Details

Shiv Tulja Sugar Ltd., N.A., Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Manohar bhavan, phule nagar nanded

Contact Details  :  N.A.

View Details

V.P.K. Agro Food Product Pvt. Ltd. (Khandsari and Jaggery), Umri, Maharashtra

Plant Name  :  --

Address  :  Gat No. 345, Prayag Nagar, Sindhi, Tal. Umri

Contact Details  : 

View Details

12