A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
All
17 - sugar factories found

Bilagi Sugar Mill Ltd, Badagandi, Karnataka

Plant Name  :  Badagandi

Address  :  Badagandi (Vill.), Teh. Bilagi, Dist. Bagalkot, 587 116

Contact Details  :  (08425) 200244

GEM Sugars Ltd, Teh. Bilagi, Karnataka

Plant Name  :  Gem Sugar

Address  :  Vill. Kundaragi, Dist. Bagalkot

Contact Details  :  9900251836

Godavari Biorefineries Ltd, Teh. Rabkavi-Banahatti, Karnataka

Plant Name  :  Sameerwadi

Address  :  A/p.- Sameerwadi, Dist. Bagalkot

Contact Details  :  (08350) 260046 to 48

Indian Cane Power Ltd., Teh. Mudhol, Karnataka

Plant Name  :  Uttur

Address  :  Vill. Uttur, Dist. Bagalkot

Contact Details  : 

Jamkhandi Sugars Ltd., Tal. Jamkhandi, Karnataka

Plant Name  :  Jamkhandi

Address  :  At. Hirepadasalagi, PO. Naganur, Dist. Bagalkot

Contact Details  :  7022022148, 7022022149

Nirani Sugars Limited, Mudhol, Karnataka

Plant Name  :  Mudhol

Address  :  # 166, Kulali Cross, Jamkhandi Road, Dist. Bagalkot, Mudhol - 587313

Contact Details  :  08350281092

Shri Prabhulingeshwar Sugars and Chemicals Ltd, Teh. Jamkhandi, Karnataka

Plant Name  :  Siddapur

Address  :  A/p. Siddapur. Dist. Bagalkot

Contact Details  :  (08353) 238004, 238200

Ryatar Sahakari Sakkare Karkhane Niyamit, Teh. Mudhol, Karnataka

Plant Name  :  Rannanagar

Address  :  Rannanagar, Timmapur, Dist. Bagalkot

Contact Details  : 

E.I.D. Parry (India) Ltd., Bagalkot, Karnataka

Plant Name  :  Sadashiva

Address  :  NH-50, Nagaral Post, Nainegali, Teh. & Dist. Bagalkot 587 207

Contact Details  :  8792916816

MRN Badami Sugars Ltd., Badami, Karnataka

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Ramdurga Road, Badami

Contact Details  :  -
12
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background