A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
All
4 - sugar factories found

Shri Kondeshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Fubgaon, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Ramnagar, Fubgaon, Teh. Nandgaon Khandeshwar

Contact Details  :  (0721) 2662025, 2662522

Shri Ambadevi Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Anjangaon, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Nityanand Nagar, Dahigaon (Recha) Road, Teh. Anjangaon

Contact Details  :  (07224) 242153, 242151

Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Amarvati, Maharashtra

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Dhamangaon Railway, Teh. Dhamangaon Railway

Contact Details  :  (0721) 2662025

Vidarbha Sugar Mills Pvt. Ltd., Tivsa, Maharashtra

Plant Name  :  Kurha

Address  :  Kurha, Teh. Tivsa

Contact Details  :